Posts Tagged: Dědictví

Daňová povinnost

Daňová povinnost je povinnost zaplatit daň.

Darovací daň

Darovací daň se řídí stejnými pravidly jako dědická daň.