Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity striktně v souladu se zákonem 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů správcem Konzultanti.cz s.r.o., realitní kancelář Absoluta Real (která je členem obchodní sítě Realitní společnosti České spořitelny (RSČS). Nabízí komplexní realitní, právní i finanční servis. Realitní společnost České spořitelny se opírá o silné zázemí Finanční skupiny České spořitelny, které garantuje seriózní, profesionální a odpovědný přístup ke všem klientům a partnerům, Realitní kancelář STING, s.r.o. a případně dalšími realitními odborníky.

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti Konzultanti.cz s.r.o., realitní kanceláři Absoluta Real s.r.o., Spisová značka: C 154618 vedená u rejstříkového soudu v Praze, IČO: 28947444
Sídlo: Praha 7, Pplk. Sochora 7/426, PSČ 170 00, Realitní kancelář STING, s.r.o., souhlas k tomu, aby mnou vyplněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. Spojení, IP adresa a adresa vlastněné nemovitosti zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení, jakož i zákazníků a jiných obchodních partnerů Konzultanti.cz s.r.o., a to s využitím výše uvedených elektronických kontaktů. Souhlasím výslovně s tím, aby společnost Konzultanti.cz s.r.o. předávala mé osobní údaje za výše uvedenými účely a ve výše uvedeném rozsahu společnosti Absoluta Real s.r.o., Realitní kancelář STING, s.r.o. a přpadně dalším realitním odborníkům. Po vyplnění formuláře a jeho odeslání souhlasím s tím, že mohu být společností Absoluta Real s.r.o., Realitní kancelář STING, s.r.o., případně Konzultanti.cz s.r.o., případně dalším realitním odborníkům telefonicky či elektronicky kontaktován(a) s nabídkou služeb společnosti, a to zejména s využitím mnou poskytnutých výše uvedených údajů.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany Konzultanti.cz s.r.o. a spolupracujcích společností informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě Konzultanti.cz s.r.o. též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém právu na přístup k osobním údajů a jejich případnou opravu,  právu požadovat od Konzultanti.cz s.r.o., Absoluta Real s.r.o., Realitní kancelář STING, s.r.o. a případně dalším realitním odborníkům, jakožto správce osobních údajů, vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů  a právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.