Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů, nebytových prostor aj) a slouží pro zapisování vlastnických práv, která se těchto nemovitostí týkají.

Katastr nemovitostí zaznamenává převody nemovitostí mezi různými vlastníky.

Comments are Disabled