Darovací daň

Darovací daň se řídí stejnými pravidly jako dědická daň.

Comments are Disabled