Posts By admin

Tržní cena nemovitosti

Tržní cena nemovitosti nebo také také cena obvyklá je taková cena, za níž je nemovitost skutečně prodána.

Když chce čklověk prodat nemovitost rychle, často souhlasí s nižší cenou. Hlavně pokud mu hrozí při nezaplacení splátky v termínu obrovská sankce u finanční společnosti.

Pokud rychle potřebujete peníze a tlačí vás čas, někdy je řešením i výkup nemovitosti, kdy nemovitost vykoupí přímo realitní kancelář. Neděje se tak za cenu tržní, ale cenu nižší.

Čím delší čas máte na prodej bytu, domu, či chaty, tím větší máte šanci, že dosáhnete skutečně tržní ceny.

Čím více vás „tlačí čas“, tím je výsledná cena nižší.

 

Exekuce nemovitosti

Exekuce uvalená na nemovitost znamená zablokování nemovitého majetku dlužníkovi, a to na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu na prodej nemovitosti.

Pokud je situace tak vážná, že řešíte exekuci nemovitosti, je třeba velmi rychle jednat.

Čím delší čas má solidní realitní kancelář na hledání solventního kupce, tím vyšší prodejní ceny může dosáhnout. Pokud není čas žádný, nastupují drastičtější a méně populární řešení.

 

Důležité je postavit se k situaci čelem a neschovávat hlavu do písku jak opštros – to na věřitele neplatí.

Pomoc s exekucí nemovitosti můžete nalézt i ZDE:

Spouštíme RealityVNouzi.cz

Spustili jsme náš nový projekt zaměřený na prodej realit v ohrožení. Princip je jednoduchý – jsou chvíle, kdy člověk potřebuje rychle peníze na úhradu dluhů. Například hrozí exekuce, nebo je již vyhlášena.

Jak realityVNouzi.cz fungují?

Vyplňte nezávazně poptávkový formulář

Ozve se Vám obratem spolupracovník RealityVNouzi.cz

Probere s Vámi, zda můžeme pomoci

Pokud ano, domluvíte se na návštěvě s odborníkem na rychlý prodej nemovitosti

Sepíšete smlouvu a pomůžeme Vám prodat rychle Vaši nemovitosti, nebo zajistme výkup nemovitosti

Rychle získáte peníze

Pokud Váš tíží dluhy, využijte času, dokud ještě nějaký je a vyplňte nezávazně poptávkový formulář

Odhadní cena nemovitosti

Odhadní cena nemovitosti je taková cena, kterou za poměrně vysoký poplatek stanoví soudní znalec. Oproti tomu tržní cena nemovitosti nebo také cena obvyklá je taková cena, za níž je nemovitost skutečně prodána.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů, nebytových prostor aj) a slouží pro zapisování vlastnických práv, která se těchto nemovitostí týkají.

Katastr nemovitostí zaznamenává převody nemovitostí mezi různými vlastníky.

Hypotéka

Hypotéka nebo také hypotéční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji se využívá k nákupu nemovitosti, ale je možné ji využít i jako neúčelové finanční prostředky např. pro vyplacení spoludědiců, manželů aj.

Daňová povinnost

Daňová povinnost je povinnost zaplatit daň.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti je součástí tzv. majetkové daně nebo také trojdaně. Daň z převodu nemovitosti je hrazena v okamžiku, kdy dojde k prodeji nemovitosti a převodu na nového vlastníka. V tomto okamžiku je zpravidla nejčastěji prodávající (existují však i výjimky, kdy tuto daň platí kupující) povinen podat daňové přiznání a do 30ti dnů od nabytí právní moci zaplatit daň.

Darovací daň

Darovací daň se řídí stejnými pravidly jako dědická daň.

Nové internetové stránky

Právě se připravují naše nové internetové stránky. SEO a tvorbu www stránek včetně redakčního systému provádí Konzultanti.cz s.r.o.

Jak se vám naše stránky líbí? Uvitáme vaše komentáře, názory či nápady na adrese info@konzultanti.cz